Kadir Decdeli

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi - Globalpiyasa AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi

lists all of my questions
Kadir sizin gruptan bağlantınız.

Teknoloji Transfer Ofisinin Faydaları Nelerdir?

Detay ekleyerek sorunuzu cevaplayan bağlantılarınıza ve uzmanlara yardımcı olacaksınız.


9 year(s) ago K.O.B.İ. Genel were asked in the category| Off  | this question çift gönderim marked as.

Answer the Question

Your Answer

Add Media

Add video Add Photo

Web Sources (optional)

Suggest an Expert (optional)

Uzman(lar) Seçin

  İptal et

Suggest an Expert

Suggest an Expert

Uzman(lar) Seçin

About the Experts(s) (optional)

2000   characters left

(optional)

  İptal et

Önerdiğiniz uzman(lar) hakkında birşeyler yazabilirsiniz.

Kadir Decdeli He recommended the following experts for this question:

9 year(s) ago ... | Mark the Answer...Answer

Kadir sizin gruptan bağlantınız.

Kadir Decdeli

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi - Globalpiyasa AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi

lists all of my questions

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)'nun Faydaları

Ulusal ekonominin kalkınmasında,  sektör ve teknolojilerin gelişiminde,  firma rekabetçiliğinde ve sürdürülebilirliğinde "bilgi" artık temel girdidir.

Temel olarak Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitelerde üretilen bilimsel bilgilerin uygun işlemlerden geçerek teknoloji formunda sanayi tarafından kullanılabilir hale gelmesini amaçlamaktadır. Bilginin ticarileşmesindeki bu süreçte Teknoloji Transfer Ofisleri, 5 farklı alanda çalışan birimi ile destek vermektedir.

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri: Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Üniversitelerin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenleme TTO görevleri arasındadır.

Modül 2: Destek Programlarından Yaralanmaya Yönelik Hizmetler: Bu modül çerçevesinde üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri hakkında faaliyetler düzenlenir.

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri): Bu modülün ana ekseni, üniversitelerin sahip oldukları akdemik bilgi birikiminin özel sektö Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu amaçla çeşitli iletişim araçları kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması faaliyetleri yapılır.

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri: Üniveristelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması hedeflenmektedir.

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi bu modülün içeriğini oluşturmaktadır. Modül çerçevesinde TTO'lar, Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık yapması planlanmaktadır.

Özet olarak, Teknoloji Transfer Ofisleri, gerek Sanayicinin problemlerini çözmek, gerekse Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayiye aktarmak amacıyla Sanayici ve Akademisyenlerin bir araya gelmesini sağlayıp her iki paydaşın da problemlerinin çözülmesinde bir "arayüz" görevi görür. Sanayici ve Akademisyenin bir araya geldikten sonra problemlerin çözülmesi için oluşturulacak Ar-Ge projelerine uygun destek programı bulma konusunda danışmanlık yapmaktadır. Belirli bürokrasi işlemlerini kolaylaştıran Teknoloji Transfer Ofisleri proje sonucu çıkan ürünün lisanslanmasında ve bu sürecin takibinde de yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

9 year(s) ago ... | Mark the Answer...Answer